Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Mar 1, 2022

Annelie har retat sig lite på Marias eviga prat om "systemet", men är nöjd med sin nya bild av kroppen som ett system.

Maria kämpar vidare med sin känsla av att både vilja och inte vilja prata inför folk.

Tillsammans är vi tacksamma över att vi vågar stå kvar i samtalet, även när det skaver, så att vi kan fortsätta lära. Både med huvet, handen och hjärtat.