Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Feb 23, 2022

I strävan efter att minska våra utsläpp av växthusgaser har vi slagit oss in på elektrifieringens vägHur funkar det? Förvisso minskar västvärlden sina CO2-utsläpp, men vad händer med etiken? Där vi betalar pengar för omställningen, betalar andra med sina liv. Samtidig är vi nödgade att minska våra utsläpp. Hur skulle omställningen se ut om vi jobbade mer på lokalt plan?

Vi pratar alltså om grön kolonialisering, men också om omvändelse och fasta.

I avsnittet kommer vi in på elektroniksoptippar i Afrika och i klipp-processen inser Annelie att vi talar om olika tippar. Den Maria talar om finns i Ghana och går att lära sig mer om här och den tippen Annelie pratade om är med en blandsoptipp i Mocambique och om livet på den soptippen kan du höra här.