Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Feb 16, 2022

Måste alla odla sin egen mat? Eller är det bra att vi har kvar lite olika specialiteter och uppgifter även i ett postfossilt, lokalt samhälle? I det här avsnittet reder vi lite i begreppen individ, stat, marknad och allmänningar och funderar kring förhållandet individ och ansvarighet. Och så får du ta del av den såväl smärtsamma som kärleksfyllda berättelsen om Esmail.