Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Feb 9, 2022

Maria har blivit klok på vad det är hon sysslar med, Annelie lever i ett mellanrum och i det pratar vi om att bygga fredskultur i kristid. Vad kan vi dra för lärdomar kring hur vi har agerat under pandemin och vad får de olika förhållningssätten för eftersmak?

Social prepping, vad är det och hur kan vi hålla fred med varandra även när yttre omständigheter hotar?

Välkommen att lyssna på det 34:e avsnittet av Jord är du. Vilka tankar väcker avsnittet? Dela med dig på facebooksidan Jord är du eller på Instagramsidan med samma namn.