Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Sep 29, 2021

I det sjuttonde avsnittet pratar vi om jämställdhet. Vi pratar om vald underordning och vad det har med ansvar att göra, om att feminismen fortfarande har mannen som norm och varför det är så viktigt att byta ideal. Och kanske mest relevant för den här podden – vad har jämställdhet med omställning att göra?

Delta gärna i samtalet som följer på vårt Instagram @jord.ar.du!