Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Sep 8, 2021

I det fjortonde avsnittet av Jord är du pratar vi om eldsjälar. Vad är det egentligen att brinna för något och vilket ok läggs på den som gör det? Inte bara i omställningsresan, utan i livet i stort, behöver vi människor att ta rygg på.

Vi samtalar om problematiken som uppstår när eldsjälen sätts på en piedestal, blir onåbar och inte längre någon att relatera till, trots att allt personen ville var att ta en ledarroll, vara en som går före. Hur kan vi undvika att det sker? Ja, hur kan vi bjuda in fler att bli aktiva i omställningen så att fler hjälps åt att bära bördan och dela glädjen i det som blir när vi går tillsammans?

Häng med i eftersnacket här eller på vår Instagramsida!