Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Oct 25, 2023

Det är som att våg efter våg med skit kommer vällande in. Som att livet inte bjuder motstånd nog i sig själv. Hur hanterar vi allt det här? Annelie sysslar med verklighetsflykt och verklighetstillvändhet på samma gång. Maria har funnit goda strategier i terapiformen ACT. Båda två vill blåsa in syre i tillvaron för omgivningen på olika vis. Maria samlar på goda nyheter. Har du vardagsnära goda initiativ att dela med dig av? Skriv till maria@byaliv.se och berätta!