Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Sep 27, 2023

Ett alldeles historiskt avsnitt eftersom det är inspelat med oss båda i samma rum! Vi vräker ur oss lite ursinne efter regeringens korkade budget och frågar oss själva var visionerna finns.