Preview Mode Links will not work in preview mode

Jord är du


Sep 6, 2023

Alltså, avsnitt 100!!! Det firar vi med att prata om bland det viktigaste som finns- om klimaträttvisa, samt hur vi inte kan satsa på att bevara ett system som grundar sig på förtryck.

Vi som gör den här podden är Annelie Anderberg @jordelivvett och Maria Engelbrektsson @klimatcoachen.se